Angewandte Chemie : International Edition


Wariant tytułu Angewandte Chemie (International Edition)
Wydawca Wiley
ISSN 1433-7851
e-ISSN 1521-3773
Impact Factor dla czasopisma 13.734 (od 2012)
11.336 (od 2013)
11.261 (od 2014)
11.709 (od 2015)
11.994 (od 2016)
12.102 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Moser, Maximilian; Czekaj, Izabela; López, Núria; Pérez-Ramírez, Javier
The virtue of defects: stable bromine production via catalytic oxidation of hydrogen bromide on titanium oxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 11.261
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/