Journal of Structural Fire Engineering


Wydawca Emerald
ISSN 2040-2317
e-ISSN 2040-2325
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Maslak, Mariusz; Lukacz, Marcin
Interactive shear resistance of corrugated web in steel beam exposed to fire
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/