Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing


Wydawca Old City Publishing
ISSN 1542-3980
e-ISSN 1542-3999
Impact Factor dla czasopisma 1.047 (od 2012)
0.667 (od 2013)
0.346 (od 2014)
0.325 (od 2015)
0.365 (od 2016)
0.437 (od 2017)
0.613 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
25 (od 2013)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sowa, Andrzej
The fault diagnosis of a complex technical object with the use of a cross-out method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing
Data wydania: 2016
ISSN: 1542-3980
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.365
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/