Structural Chemistry : computational and experimental studies of chemical and biological systems


Wariant tytułu Structural Chemistry
Wydawca Springer
ISSN 1040-0400
e-ISSN 1572-9001
Impact Factor dla czasopisma 1.772 (od 2012)
1.9 (od 2013)
1.837 (od 2014)
1.854 (od 2015)
1.582 (od 2016)
2.019 (od 2017)
1.624 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Śmiszek-Lindert, Wioleta; Chełmecka, Elżbieta; Dudzińska, Anna
Hirshfeld surface analysis and spectroscopic and DFT studies of p-acetotoluidide and p-thioacetotoluidide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.582
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/