Journal of Heat Transfer


Wariant tytułu Journal of Heat Transfer – Transactions of the ASME
Wydawca American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0022-1481
e-ISSN 1528-8943
Impact Factor dla czasopisma 1.718 (od 2012)
2.055 (od 2013)
1.45 (od 2014)
1.723 (od 2015)
1.866 (od 2016)
1.602 (od 2017)
1.479 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Styrylska, Teresa B.; Lechowska, Agnieszka A.
Unified Wilson plot method for determining heat transfer correlations for heat exchangers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2003
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/