Crystal Growth & Design


Wydawca ACS Publications
ISSN 1528-7483
e-ISSN 1528-7505
Uwagi Instytucja sprawcza: American Chemical Society (ACS)
Impact Factor dla czasopisma 4.689 (od 2012)
4.558 (od 2013)
4.891 (od 2014)
4.425 (od 2015)
4.055 (od 2016)
3.972 (od 2017)
4.153 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2016)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pindelska, Edyta; Madura, Izabela D.; Szeleszczuk, Łukasz; Żeszko, Anna; Jaśkowska, Jolanta; Marek, Paulina H.; Kolodziejski, Waclaw
Alkyl spacer length and protonation induced changes in crystalline psychoactive arylpiperazine derivatives: single-crystal X-ray, solid-state NMR, and computational studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.055
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/