Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis


Wydawca Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
ISSN 1689-9903

Podserie w tej serii:


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/