Journal of Mechanics of Materials and Structures


Wydawca Mathematical Sciences Publishers
ISSN 1559-3959
Impact Factor dla czasopisma 0.46 (od 2012)
0.696 (od 2013)
1.038 (od 2014)
0.549 (od 2015)
0.85 (od 2016)
1.094 (od 2017)
1.239 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pamin, Jerzy; Wcisło, Balbina; Kowalczyk-Gajewska, Katarzyna
Gradient-enhanced large strain thermoplasticity with automatic linearization and localization simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.094
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/