Horyzonty Wychowania


Wydawca Akademia Ignatianum
ISSN 1643-9171
e-ISSN 2391-9485
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Wychowanie przez pracę wyzwaniem dla współczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/