Argumenta Oeconomica Cracoviensia


Wydawca Cracow University of Economics Publishers
ISSN 1642-168X
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
13 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 13
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Shevchuk, Viktor
The real and nominal effects of large devaluations in Ukraine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/