betaKovové Materiály = Metallic Materials


Wariant tytułu Kovové Materiály
Wydawca Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
ISSN 0023-432X
e-ISSN 1338-4252
Uwagi Instytucja sprawcza: Institute of Materials and Machine Mechanics. Slovak Academy of Sciences
Impact Factor dla czasopisma 0.687 (od 2012)
0.546 (od 2013)
0.406 (od 2014)
0.365 (od 2015)
0.366 (od 2016)
0.636 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2015)
20 (od 2016)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Wassilkowska, Anna
Microstructure inhomogeneity of centrifugally cast ductile iron pipes and its effect on mechanical properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.366
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/