Polymer Chemistry


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 1759-9954
e-ISSN 1759-9962
Impact Factor dla czasopisma 5.231 (od 2012)
5.368 (od 2013)
5.52 (od 2014)
5.687 (od 2015)
5.375 (od 2016)
4.927 (od 2017)
4.76 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2013)
45 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 45
Klasyfikacja ASJC 1303 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biochemistry
1502 Chemical Engineering: Bioengineering
1605 Chemistry: Organic Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques; Ortyl, Joanna
Photoinitiator-catalyst systems based on meta-terphenyl derivatives as photosensitisers of iodonium and thianthrenium salts for visible photopolymerization in 3D printing processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.76
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9962
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.76
Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
New versatile bimolecular photoinitating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol-ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible lights sources
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 1759-9962
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.76
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kostrzewska, Katarzyna; Ortyl, Joanna; Dobosz, Robert; Kabatc, Janina
Squarylium dye and onium salts as highly sensitive photoradical generators for blue light
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer Chemistry
Data wydania: 2017
ISSN: 1759-9954
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 4.927
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/