Skrypt Uczelniany / Politechnika Częstochowska


Wydawca Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Lądowej


Publikacje w tym tytule: 2

Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Barańska, Aldona; Radzikowski, Wojciech
Ochrona powietrza
Typ: książka
Redaktor: Piecuch, Tadeusz
Data wydania: 1981
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna
Technologia i technika ścieków przemysłowych
Typ: książka
Data wydania: 1981
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/