Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa = Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering


Wariant tytułu Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ISSN 2300-5343
Lista MNiSW B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Hajduga, Gabriela; Generowicz, Agnieszka
Ocena wybranych elementów realizacji dyrektywy ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa = Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-5343
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Fela, Katarzyna
Zagospodarowanie substancji pofermentacyjnej w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa = Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-5343
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/