Engineering Studies


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1937-8629
e-ISSN 1940-8374
Skrót Eng. Stud.
Impact Factor dla czasopisma 0.381 (od 2012)
0.545 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.417 (od 2015)
0.234 (od 2016)
0.217 (od 2017)
0.952 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
30 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Azizov, Taliat; Jurkowska, Nadzieja
The problem of considering of the torsional stiffness of reinforced concrete elements while designing statically indeterminate systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 0.952
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/