Engineering Studies


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1937-8629
e-ISSN 1940-8374
Skrót Eng. Stud.
Impact Factor dla czasopisma 0.381 (od 2012)
0.545 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.417 (od 2015)
0.234 (od 2016)
0.217 (od 2017)
0.952 (od 2018)
1.167 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
30 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Klasyfikacja ASJC 1207 Arts and Humanities: History and Philosophy of Science
2200 Engineering: General Engineering
3304 Social Sciences: Education
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Azizov, Taliat; Jurkowska, Nadzieja
The problem of considering of the torsional stiffness of reinforced concrete elements while designing statically indeterminate systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Studies
Data wydania: 2018
ISSN: 1937-8629
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 0.952
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/