Acta Physica Polonica. B, Proceedings Supplement


Wariant tytułu Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement
Wydawca Jagiellonian University
ISSN 1899-2358
e-ISSN 2082-7865
Lista MNiSW B (od 2012)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2012)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 12
SNIP 0.202 (od 2017)
0.213 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Cheminant, Kevin Almeida; Bratek, Łukasz; Niedźwiecki, Michał; Smelcerz, Katarzyna et al.
Cosmic ray extremely distributed observatory: a global network of detectors to probe contemporary physics mysteries
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/