Croatica Chemica Acta


Wydawca The Croatian Chemical Society
ISSN 0011-1643
e-ISSN 1334-417X
Impact Factor dla czasopisma 0.614 (od 2012)
0.556 (od 2013)
0.728 (od 2014)
0.732 (od 2015)
0.586 (od 2016)
0.705 (od 2017)
0.731 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara; Kijkowska, Regina; Florkiewicz, Wioletta; Pluta, Klaudia; Wzorek, Zbigniew
Hydroxyapatite/silver nanoparticles powders as antimicrobial agent for bone replacements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Croatica Chemica Acta
Data wydania: 2019
ISSN: 1334-417X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.731
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/