European Biophysics Journal with Biophysics Letters


Wydawca Springer Nature
ISSN 0175-7571
e-ISSN 1432-1017
Impact Factor dla czasopisma 2.274 (od 2012)
2.474 (od 2013)
2.219 (od 2014)
1.444 (od 2015)
1.472 (od 2016)
1.935 (od 2017)
2.527 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2009)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2009)
27 (od 2010)
20 (od 2011)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.613 (od 2017)
0.65 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1304 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biophysics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Niemczynowicz, A.; Czarnel, G.; Matwijczuk, A.; Makowski, M.; Pustuła, K.; Karcz, D.; Matwijczuk, A.; Górecki, A.; Piotrowicz-Cieślak, A. I.; Chruściel, E.
Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by esipt process. Solvents effects
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Matwijczuk, A.; Karcz, D.; Matwijczuk, A.; Górecki, A.; Niemczynowicz, A.; Walkowiak, R.; Adwent, L.; Szcześ, A.; Chruściel, E.; Niewiadomy, A.
Spectroscopic studies of dual fluorescence in 2-(4-fluorophenylamino)-5-(2,4-dihydroxybenzeno)-1,3,4-thiadiazole: effect of molecular aggregation in a micellar system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/