SWS International Scientific Conference on Social Sciences


Wydawca STEF92 Technology Ltd.
ISSN 2682-9959
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Wójcikowski, Wojciech Karol
Spatial changes in the health resorts of southern Poland. Krynica-Zdrój example
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/