Czasopisma i serie monograficzne, w których publikują lub publikowali pracownicy i doktoranci PK© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/