Kompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach do ekstremalnie niskich temperatur


Numer umowy UMO-2013/11/B/ST8/00332
Rodzaj projektu Opus 6
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Tabin, J.; Skoczeń, B.; Bielski, J.
Discontinuous plastic flow coupled with strain induced fcc–bcc phase transformation at extremely low temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 2.958
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ryś, M.; Skoczeń, B.
Coupled constitutive model of damage affected two-phase continuum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.697
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoczeń, Błażej; Ustrzycka, Aneta
Kinetics of evolution of radiation induced micro-damage in ductile materials subjected to time-dependent stresses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 5.702
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/