Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej
Zadanie 4. Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni Raby - etap 3


Numer umowy Ś-1/230/2015/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kędra, Mariola
Land use change in sub-catchments of the Raba Basin with implications for water resources
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2016
Banach, Włodzimierz; Szczepanek, Robert
Zmiany parametru CN metody SCS w dorzeczu górnej Wisły, na podstawie danych rastrowych Corine Land Cover z lat 1990-2012
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/