Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu


Numer umowy UMO-2011/03/B/HS1/00483
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Jaśtal, Jacek
Spór "fakultetów" o pojęcie cnoty : konstruktywistyczny dyskurs etyczny wobec dyskursu naukowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Jaśtal, Jacek
Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Jaśtal, Jacek
Między autonomią podmiotu a determinizmem społecznym. Konstruktywizm D. Coppa i rola teorii społecznych we współczesnej metaetyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/