Dostosowanie makroekonomiczne w warunkach wahań kursu walutowego w Europie Centralnej i Wschodniej


Numer umowy F-4/143/DS/12
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/