Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego


Numer umowy 0161/B/H03/2008/34
Numer projektu N N205 016134
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Zabagło, Jadwiga; Żukowski, Witold
Odzysk i recykling odpadów opakowań aseptycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/