Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów


Numer umowy 0384/IP2/2011/71
Rodzaj projektu Iuventus Plus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Wear mechanisms and surface topography of artifi-cial hip joint components at the subsequent stages of tribological tests
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.218
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/