Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli


Numer umowy 0489/IP3/2015/73
Rodzaj projektu Iuventus Plus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Smart, self-repair polymers based on acryloyl-6-aminocaproic acid and modified with magnetic nanoparticles — preparation and characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC
Data wydania: 2018
ISSN: 1563-5341
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.426
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Jaśkowska, Jolanta; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Synthesis and characterization of self-healing polymer matrices based on A6ACA monomers
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena; Walczyk, Dorota; Zaczyk, Mieczysław
Synthesis and properties of magnetic nanoparticles stabilized with nanogold shells
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia
Dobór parametrów prowadzenia reakcji otrzymywania nanocząstek magnetycznych otoczkowanych nanozłotem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/