beta



Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury


Numer umowy UMO-2011/02/A/ST8/00409
Rodzaj projektu Maestro
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 8

Majka, Tomasz M.; Raftopoulos, Konstantinos N.; Pielichowski, Krzysztof
The influence of POSS nanoparticles on selected thermal properties of polyurethane-based hybrids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.953
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zaharescu, Traian; Marinescu, Virgil; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability of gamma-irradiated polyurethane/POSS hybrid materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.953
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Sławomir; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability and flammability of polyurethane foams chemically reinforced with POSS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.953
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stafin, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Structure-property relationships in thermoplastic polyurethane nanocomposites containing POSS molecules
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Raftopoulos, Konstantinos N.; Koutsoumpis, Stefanos; Hebda, Edyta; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof; Pissis, Polycarpos
Architecture effects on the morphology and segmental dynamics in Polyurethane – POSS organic inorganic hybrids
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Koutsoumpis, Stefanos; Raftopoulos, Konstantinos N.; Ozimek, Jan; Pissis, Polycarpos; Hebda, Edyta; Papadakis, Christine M.; Pielichowski, Krzysztof
Impact of POSS particles on morphology, thermal properties and molecular dynamics of polyurethane elastomers based on HDI
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Pagacz, Joanna; Ozimek, Jan; Pielichowski, Krzysztof
UV ageing of polyurethane foams modified by polyhedral oligomeric silsequioxanes (POSS)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Pielichowski, Krzysztof; Majka, Tomasz M.; Raftopoulos, Konstantinos N.
Rheology and processing of polymer/POSS nanocomposites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016




© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/