Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin


Numer umowy UMO-2014/13/B/ST4/04854
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Kumorkiewicz, Agnieszka; Szmyr, Natalia; Popenda, Łukasz; Pietrzkowski, Zbigniew; Wybraniec, Sławomir
Alternative mechanisms of betacyanin oxidation by complexation and radical generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 45
Impact Factor: 3.571
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Kumorkiewicz, Agnieszka; Szmyr, Natalia; Szneler, Edward; Wybraniec, Sławomir
Separation of betacyanins from flowers of Amaranthus cruentus L. in a polar solvent system by high-speed counter-current chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.516
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kumorkiewicz, Agnieszka; Szneler, Edward; Wybraniec, Sławomir
Conjugation of oxidized betanidin and gomphrenin pigments from Basella alba L. fruits with glutathione
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 45
Impact Factor: 3.571
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Milo, Angelika; Kumorkiewicz, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir
Studies on polar high-speed counter-current chromatographic systems in separation of amaranthine-type betacyanins from Celosia species
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.813
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Spórna-Kucab, Aneta; Jagodzińska, Joanna; Wybraniec, Sławomir
Separation of betacyanins from purple flowers of Gomphrena globosa L. by ion-pair high-speed counter-current chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.716
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kumorkiewicz, Agnieszka; Wybraniec, Sławomir
Thermal degradation of major gomphrenin pigments in the fruit juice of Basella alba L. (Malabar spinach)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 45
Impact Factor: 3.412
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/