Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatury przepływającego płynu


Numer umowy UMO-2014/15/B/ST8/03170
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/