Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych


Numer umowy UMO-2015/19/B/ST8/01060
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina; Szefer, Ewa; Mičušík, Matej; Omastová, Mária; Pielichowski, Krzysztof
Surface modification of cellulose nanocrystals with succinic anhydride
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzik, Paulina; Leszczyńska, Agnieszka; Pielichowski, Krzysztof
Modern biopolyamide‑based materials: synthesis and modification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.858
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowski, Krzysztof; Pielichowska, Kinga
Polymer nanocomposites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina; Haraźna, Katarzyna; Pielichowski, Krzysztof
Thermal stability of cellulose nanocrystals prepared by succinic anhydride assisted hydrolysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.251
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina
Modyfikacja nanokrystalicznej celulozy pod kątem otrzymywania kompozytów polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/