betaWpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych


Numer umowy UMO-2015/19/B/ST8/01060
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Pielichowski, Krzysztof; Leszczyńska, Agnieszka; Radzik, Paulina
Modyfikacja nanokrystalicznej celulozy pod kątem otrzymywania kompozytów polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/