Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals


Numer umowy UMO-2015/19/P/ST4/02482
Rodzaj projektu Polonez
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Concepts of modern technologies of obtaining valuable biomass-derived chemicals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 13
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Vibrational structure of selected compounds derived from biomass: lignin dimers, selected aldopentoses and aldohexoses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 8
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/