betaSynteza nowych elestomerów poliestrowych zawierających B-cyklodekstryny


Numer umowy UMO-2011/01/N/ST5/05591
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/