Modelowanie konstytutywne ewolucji uszkodzeń w dyssypatywnych materiałach wielofazowych


Numer umowy UMO-2015/17/N/ST8/01169
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Ryś, Maciej; Egner, Halina
Energy equivalence based constitutive model of austenitic stainless steel at cryogenic temperatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 2.787
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ryś, Maciej; Egner, Halina
Total energy equivalence in modelling of damage evolution in austenitic steels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Egner, Halina; Ryś, Maciej
Total energy equivalence in constitutive modeling of multidissipative materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 1.761
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/