betaModelowanie konstytutywne ewolucji uszkodzeń w dyssypatywnych materiałach wielofazowych


Numer umowy UMO-2015/17/N/ST8/01169
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Ryś, Maciej; Egner, Halina
Total energy equivalence in modelling of damage evolution in austenitic steels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Egner, Halina; Ryś, Maciej
Total energy equivalence in constitutive modeling of multidissipative materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.761
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/