Modelowanie konstytutywne nieciągłego płynięcia plastycznego oraz efektu stick-slip w kompozytowych nadprzewodnikach niskotemperaturowych


Numer umowy UMO-2016/21/N/ST8/02368
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/