Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności


Numer umowy UMO-2016/23/N/ST8/01273
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Bogdał, Dariusz et al.
Microwave-assisted synthesis and characterization of bioactive chitosan scaffolds doped with Au nanoparticles for mesenchymal stem cells culture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 2.127
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/