Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych za pomocą sprzężonej MES / bezsiatkowej MRS


Numer umowy UMO-2015/19/D/ST8/00816
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Milewski, S.
Application of the Monte Carlo method with meshless random walk procedure to selected scalar elliptic problems
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Milewski, Sławomir
A Matlab software for approximate solution of 2D elliptic problems by means of the meshless Monte Carlo random walk method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 35
Impact Factor: 2.417
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Sławomir; Putanowicz, Roman
Higher order meshless schemes applied to the finite element method in elliptic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 2.811
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Sławomir
Combination of the meshless finite difference approach with the Monte Carlo random walk technique for solution of elliptic problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 2.811
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Sławomir
Development of simple effective cloud of nodes and triangular mesh generators for meshless and element-based analyses – implementation in Matlab
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/