Ochrona przed hałasem drogowym


Numer umowy DZP/RID-I-76/15/NCBR/2016
Rodzaj projektu Rozwój Innowacji Drogowych (RID)
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tracz, Marian
Kształtowanie otoczenia dróg krajowych klasy GP w programie przekształceń sieci drogowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/