Podatne złącza polimerowe w budownictwie - modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiej


Numer umowy 0714/B/T02/2010/38
Numer projektu N N506 071438
Rodzaj projektu habilitacyjny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kwiecień, Arkadiusz
Redukcja koncentracji naprężeń po naprawie polimerowym złączem podatnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/