betaInnowacyjne systemy automatyki


Numer umowy E-3/611/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 7

Dudzik, Marek; Tomczyk, Krzysztof; Jagiełło, Adam St.
Analysis of the error generated by the voltage output accelerometer using the optimal structure of an artificial neural network
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zając, Mieczysław; Sułowicz, Maciej; Petryna, Janusz
Partial discharges emission testing in the generator winding insulation in the time-frequency domain
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomczyk, Krzysztof; Sieja, Marek
Impact of the reference model on the values of maximum dynamic error
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowski, Grzegorz; Dorogyy, Yaroslaw; Doroga-Ivaniuk, Olena
Neural network structure optimization algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowski, Grzegorz
Fuzzy queries on relational databases
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zajac, Mieczysław; Sułowicz, Maciej
Periodic flows of the axial flux signal energy making it difficult of the induction motor faults detection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kokosiński, Zbigniew; Pijanowski, Marcin
Comparison of approximate methods for partitioning of digital circuits
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/