beta



Analiza wpływu wyników modelowania systemów pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych
Analysis of the impact of results of measurement systems modeling on the values of maximum dynamic errors


Numer umowy E-3/626/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tomczyk, Krzysztof
Influence of Monte Carlo generations applied for modelling of measuring instruments on maximum distance error
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.049
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak




© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/