Analiza wpływu wyników modelowania systemów pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych
Analysis of the impact of results of measurement systems modeling on the values of maximum dynamic errors


Numer umowy E-3/626/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Tomczyk, Krzysztof
Influence of Monte Carlo generations applied for modelling of measuring instruments on maximum distance error
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.956
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/