Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji - etap IV


Numer umowy A-2/36/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Piekarski, Marian
Praca ludzka i jej współczesne przemiany
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Ludwin, Krzysztof
Wpływ kolorystyki wnętrz na osoby starsze w miejscu pracy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Starzejące się społeczeństwo – uwarunkowania, potrzeby, wytyczne w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Taczalska, Anna
Tendencje w projektowaniu architektury biur, a potrzeby i możliwości starszych pracowników
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Taczalska, Anna
O zmianach demograficznych w krajach europejskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Kozień-Woźniak, Magdalena
Kształtowanie przestrzeni teatru dla aktywizacji życia społecznego osób starszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Złowodzki, Maciej
O starzeniu się i aktywności w wieku podeszłym – tytułem wprowadzenia w wieloaspektową problematykę
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Złowodzki, Maciej
Profesor Zenon Muszyński (1925-2017)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018

Ergonomia wobec procesu starzenia się społeczeństwa i kadry pracowniczej
Typ: książka
Redaktor: Złowodzki, Maciej, Juliszewski, Tadeusz, Ogińska, Halszka, Taczalska, Anna, Trzyniec, Karolina
Data wydania: 2018
Ludwin, Krzysztof; Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Złowodzki, Maciej
Architektura Wikingów
Typ: książka
Data wydania: 2018
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/