Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina


Numer umowy UMO-2017/25/B/ST8/02752
Rodzaj projektu OPUS
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Oleksy, Marta; Cecot, Witold
Mixed FEM and the discontinuous Petrov-Galerkin (DPG) methodology in numerical homogenization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Towards asphalt concrete modeling by the multiscale finite element method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Finite Elements in Analysis and Design
Data wydania: 2020
ISSN: 0168-874X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 2.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Synthetic microstructure generation and multiscale analysis of asphalt concrete
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Sciences
Data wydania: 2020
ISSN: 2076-3417
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.474
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, M.; Cecot, W.
Asphalt concrete modeling by the multiscale finite element method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2018
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/