Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych


Numer umowy UMO-2017/25/B/ST8/02256
Rodzaj projektu OPUS
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 16

Mroziński, Stanisław; Lipski, Adam; Piotrowski, Michał; Egner, Halina
Influence of pre-strain on static and fatigue properties of S420M steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2023
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Egner, Halina; Mroziński, Stanisław; Piotrowski, Michał
Dissipative phenomena accompanying low cycle fatigue of P91 steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2022
Egner, Władysław; Egner, Halina; Mroziński, Stanisław; Piotrowski, Michał
Fatigue and creep damage of P91 steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Mroziński, Stanisław; Lis, Zbigniew; Egner, Halina
Influence of creep damage on the fatigue life of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2022
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Piotrowski, Michał; Mroziński, Stanisław; Egner, Halina
Low cycle fatigue of P91 steel: experiment and modeling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Mroziński, Stanisław; Lis, Zbigniew; Egner, Halina
Energy dissipated in fatigue and creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław; Piotrowski, Michał; Egner, Halina
Experimental and numerical modeling approach for thermomechanical low cycle fatigue analysis of cyclically non-stabilized steels
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: MethodsX
Data wydania: 2021
ISSN: 2215-0161
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław; Egner, Halina
Temperature-dependent fatigue characteristics of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Mechanica et Automatica
Data wydania: 2020
ISSN: 2300-5319
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław; Egner, Halina
Modeling thermo-mechanical cyclic behavior of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Plasticity
Data wydania: 2020
ISSN: 1879-2154
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 7.081
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Egner, Halina; Egner, Władysław; Sulich, Piotr; Mroziński, Stanisław
Fatigue damage in metals that do not stabilize under cyclic inelastic strain
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Egner, Władysław; Mroziński, Stanisław; Sulich, Piotr; Egner, Halina
Thermomechanical cyclic properties of P91 steel
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Egner, Halina; Egner, Władysław
Effective variables and damage effect functions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Egner, W.; Sulich, P.; Egner, H.; Mroziński, S.
Cyclic properties of P91 steel at variable temperatures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2019
Egner, W.; Sulich, P.; Egner, H.; Mroziński, S.
Cyclic properties of P91 steel at variable temperatures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mroziński, Stanisław; Egner, Halina; Piotrowski, Michał
Effects of fatigue testing on low-cycle properties of P91 steel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Fatigue
Data wydania: 2019
ISSN: 1879-3452
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.369
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mroziński, Stanisław; Egner, Halina
Influence of the effect of load type on low cycle fatigue properties of P91 steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018




© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/