Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej


Numer umowy UMO-2017/27/N/ST8/03063
Rodzaj projektu Preludium
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Harmatys, Wiktor; Gąska, Adam
Assessment of influence of scanning parameters on uncertainty of measurements performed using laser tracking system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/