Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis


Numer umowy LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 179/L-9/2017)
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara ; Majka, Tomasz M.
Alginate/PVA-based hydrogel matrices with Echinacea purpurea extract as a new approach to dermal wound healing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Data wydania: 2019
ISSN: 1563-535X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.982
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/