Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis


Numer umowy LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 179/L-9/2017)
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Majka, Tomasz M.; Bialik-Wąs, Katarzyna
Wpływ poli(alkoholu winylowego) na właściwości fizykochemiczne i strukturalne hydrożeli alginianowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara; Barczewski, Mateusz
Otrzymywanie i charakterystyka materiałów hydrożelowych na bazie algianianu sodu i poli(alkoholu winylowego)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bialik-Wąs, Katarzyna; Marchewka, Kamila; Pielichowski, Krzysztof
Synteza i charakterystyka termoczułych mikro/nanonośników polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/