Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Mała Wisła)


Numer umowy Ś-1/394/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Kędra, Mariola; Szczepanek, Robert
Land cover transitions and changing climate conditions in the Polish Carpathians: assessment and management implications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 50
Impact Factor: 4.275
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/