Innowacyjne systemy automatyki


Numer umowy E-3/586/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Telenyk, S.; Nowakowski, G.; Zharikov, E.; Vovk, Y.
Information technology for web-applications design and implementation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019-10-01
Nowakowski, Grzegorz; Telenyk, Sergii; Yefremov, Kostiantyn; Khmeliuk, Volodymyr
The approach to applications integration for World Data Center interdisciplinary scientific investigations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szczepanik-Scislo, Nina; Antonowicz, Arkadiusz; Scislo, Lukasz
PIV measurement and CFD simulations of an air terminal device with a dynamically adapting geometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/