Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej


Numer umowy PPI/PRO/2018/1/00013/U/00
Rodzaj projektu program wymiany akademickiej pn. PROM
Jednostka finansująca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Kmiecik, K.
Bearing capacity assessment for a timber girder when subject to a localised fire
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kmiecik, K.
Impact of wood species on the timber beam strength and stiffness under fire
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/