Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez PalettenWerk Kozik Sp. J.


Numer umowy POIR.01.01.01-00-0828/16
Rodzaj projektu Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój
Jednostka finansująca Fundusze Europejskie


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Szeptyński, Paweł
Closed-form analytical solution to the problem of bending of a multilayer composite beam – derivation and verification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composite Structures
Data wydania: 2022
ISSN: 0263-8223
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 5.407
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/